Velkomst og første foredrag: Fin furuskog og lys

23-07-2014
Seminarets deltagere blev budt velkommen af Vikingeskibsmuseets forskningskoordinator Anton Englert og lektor ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet Henriette Lyngstrøm. Herefter blev rækken af foredrag påbegyndt. Første foredrag: Fin furuskog og lys Foredragsholder: Jon Godal er forstkandidat og forsker i bådebygningskultur. For å få til fin furuskog er det lyset vi samarbeider mest med. Det er nokså likt som for eik. Innlegget mitt vil konsentrere seg om furu og berre avslutningsvis draga ein del parallellar til eik. Eg vil også koma inn på korleis trea ser ut i norske urskogar, som eg har kikka på. Konklusjonen er at det er for mykje god skog i mellomalderen til at det berre har vore urskog ein har hausta av. Vi lyt sjå for oss ei eller anna form for planmessig skogskjøtsel, jamvel om denne vil vera radikalt ulik den vi praktiserer i dag. Mellom anna er det trematerialar i kyrkjer frå 1100 og 1200 åra som då vil bli kommentert.

Skoven som ressource
Velkomst og første foredrag: Fin furuskog og lys
Velkomst og første foredrag: Fin furuskog og lys
Andet foredrag: Skibet og skoven  skibstypers afhængighed af tilgængelige ressourcer
Andet foredrag: Skibet og skoven skibstypers afhængighed af
Tredje foredrag: Landskaber med træer  skovtypologiske og begrebshistoriske overvejelser
Tredje foredrag: Landskaber med træer skovtypologiske og be
Fjerde foredrag: Skovenes udbredelse i Danmark før landskabslovene
Fjerde foredrag: Skovenes udbredelse i Danmark før landskabs
Femte foredrag: Skovens tilstand, med fokus på vikingetiden  årringsdata
Femte foredrag: Skovens tilstand, med fokus på vikingetiden
Sjette foredrag: Egen og skoven i vikingetiden
Sjette foredrag: Egen og skoven i vikingetiden
Afsluttende paneldebat
Afsluttende paneldebat