Segel och Segel-duksproduktion i arkeologisk context

25-05-2015
Foredragsholder: Lektor Eva Andersson Strand, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Oplægget har som syfte att ånyo initiera en diskussion om segelduksproduktion och den bakomliggande organisation samt mjligheten att belysa den utifrån en arkeologisk kontext.

Sejlseminar
Segel och Segel-duksproduktion i arkeologisk context
Segel och Segel-duksproduktion i arkeologisk context
Spor efter vikingetidens sejlproduktion på Sjælland
Spor efter vikingetidens sejlproduktion på Sjælland
Store og små sejl ? forskelle og ligheder i fremstilling
Store og små sejl ? forskelle og ligheder i fremstilling
Vikingetidens sejl ? dimensioner og form
Vikingetidens sejl ? dimensioner og form
Rekonstruktion af sejl ? håndværksmæssige udfordringer
Rekonstruktion af sejl ? håndværksmæssige udfo
Barkning og smøring af sejl
Barkning og smøring af sejl