Roret fra Kriegers Flak - et forskningssamarbejde mellem TIMBER og Vikingeskibsmuseet i Roskilde

18-05-2021
I forbindelse med Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske undersøgelser ved Kriegers Flak i Østersøen er flere interessante enkeltfund og hele skibsvrag blevet opdaget. Et af de særligt interessante enkeltfund er et over syv meter langt hækror, hvis hovedudsmykning og udformning sandsynliggør, at det er fremstillet i 1600-1700-tallet. Vikingeskibsmuseet vil i partnerskab med forskningsprojektet Northern Europes timber resource - chronology, origin and exploitation (TIMBER) udforske roret nærmere. Vi har derfor haft besøg af lektor Aoife Daly fra Københavns Universitet. Daly er projektleder for ovennævnte forskningsprojekt og på filmen udtager hun træprøver fra roret. Prøverne vil senere blive analyseret i hendes laboratorium med henblik på at komme rorets alder nærmere samt kunne bestemme, hvor det træ, der har været anvendt til at fremstille roret, har vokset henne. En besvarelse af disse spørgsmål kan fortælle os om 1600-1700-tallets udnyttelse af råmaterialer til skibsbygning og om nordeuropæiske tømmerhandel og skovbrug i tidlig moderne tid. Forskningsprojektet Northern Europes timber resource - chronology, origin and exploitation (TIMBER) modtager tilskud gennem Det Europæiske Forskningsråds (EFRs) Horisont 2020-program for forskning og innovation med tilskudsaftalenummer 677152.

Heritage on the seabed [ENG]
Kølsvin på dæk!
Kølsvin på dæk!
Roret fra Kriegers Flak - et forskningssamarbejde mellem TIMBER og Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Roret fra Kriegers Flak - et forskningssamarbejde mellem TIMBER o
Et skibsvrag på Falster - del 3
Et skibsvrag på Falster - del 3
Stone Age settlement in Storstrømmen
Stone Age settlement in Storstrømmen
Historic ship wreck found on the beach of ´Falster´
Historic ship wreck found on the beach of ´Falster´
2nd part of the film about the new-found wreck on the island of Falster
2nd part of the film about the new-found wreck on the island of F
Undersøgelse af middelalderskibet fra Kalverev
Undersøgelse af middelalderskibet fra Kalverev
1200-tals skibsvrag
1200-tals skibsvrag
Start of a diving-day
Start of a diving-day
Dyk med ned til Kalverevskibet
Dyk med ned til Kalverevskibet
Dyk med ned til skibsvraget
Dyk med ned til skibsvraget
3D-fotomosaik af det udgravede middelalderskib fra Kalverev
3D-fotomosaik af det udgravede middelalderskib fra Kalverev
Middelalderskibet fra Kalverev - følge marinarkæologens arbejde på havbunden
Middelalderskibet fra Kalverev - følge marinarkæologens
SASMAP workshop
SASMAP workshop
Ankeret på Rødsand
Ankeret på Rødsand